Sunday Times Books LIVE Community Sign up

Login to Sunday Times Books LIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Sunday Times Books LIVE

US eredoktorsgrade aan Adam Small, Sampie Terreblanche, Edwin Cameron en nog

Edwin Cameron

 
Verskeie denkleiers, onder wie hoogserkende skrywers soos Adam Small, Sampie Terreblanche en Edwin Cameron, sal met die volgende gradeplegtigheid van die Universiteit Stellenbosch eredoktorsgrade ontvang.

Die US ken jaarliks eredoktorsgrade toe om erkenning te gee aan uitnemendheid op ʼn verskeidenheid vakterreine en om sulke individue as rolmodelle vir die universiteitsgemeenskap te identifiseer.

Lees die persverklaring om te sien wie nog vereer word, en wat omtrent elkeen van hierdie belangrike denkers uitstaan:

GoreeKlawerjasVerdeelde landWestern EmpiresJustice

US vereer voorste denkleiers met eregrade

Die akademikus, digter en dramaturg, prof Adam Small, en die ruimtewetenskaplike, dr Japie van Zyl, wat ʼn leierskaprol gespeel het in die suksesvolle Curiosity-sending na Mars in 2012, tel onder die nuutste groep ontvangers van eregrade van die Universiteit Stellenbosch (US).

Die ander ontvangers is die bekroonde sielkundige en Nobelpryswenner, prof Daniel Kahneman; die statistikus-generaal, mnr Pali Lehohla; die veteraan politieke ekonoom en legendariese akademikus, prof Sampie Terreblanche; die akademikus, juris, kampvegter vir menseregte en regter van die Konstitusionele Hof, regter Edwin Cameron; en die internasionaalerkende juris, kampvegter vir vroueregte en geslagsgelykheid en ook regter van die Konstitusionele Hof, regter Kate O’Regan.

Die US ken jaarliks eredoktorsgrade toe om erkenning te gee aan uitnemendheid op ʼn verskeidenheid vakterreine en om sulke individue as rolmodelle vir die universiteitsgemeenskap te identifiseer.

Regter Edwin Cameron word onder meer vereer vir sy volgehoue professionele en persoonlike voorspraak vir die erkenning van elkeen se menswaardigheid, vryheid en gelykheid en sy rol om seksuele oriëntasie as verbode grond van diskriminasie in die Handves van Regte te laat opneem en as kernkampvegter vir ʼn rasionele openbare MIV/vigs-behandelingsplan.

Die bekroonde sielkundige prof Daniel Kahneman is veral bekend vir sy navorsing op die gebied van besluitneming en gedragsekonomie. Saam met sy jare lange medewerker Amos Tversky ontwikkel hy die gedragsekonomiese vooruitsigteorie (“prospect theory”) waarvoor hy uiteindelik met ʼn Nobelprys vereer word.

Met sy werk om Statistiek SA se interne vermoë sowel as statistiekbeleid en -gebruik in Afrika te versterk, is mnr Pali Lehohla se naam sinoniem met die ontginning van inligting én van die menslike talent daaragter terwyl sy besorgdheid oor die stand van amptelike statistiek verder as Suid-Afrika strek. Mnr Lehohla word vereer vir sy innoverende leierskap op die gebied van statistiek, en sy besondere klem op die gepaardgaande ontwikkeling van menslike kapitaal.

Regter O’Regan, wat vir onder meer haar skerp en progressiewe denke vereer word, het bekendheid verwerf toe sy op 37-jarige ouderdom regter van die destyds pas gestigte Konstitusionele Hof geword het en vir die eerste 13 jaar van die hof se bestaan een van slegs twee vroueregters was. Hier lewer sy ʼn enorme bydrae tot geregtigheid vir Suid-Afrikaners in die algemeen, en vir vroue en ander kwesbare groepe in die besonder.

As akademikus, digter en dramaturg het prof Adam Small die brandende vraagstukke van ‘n verdeelde Suid-Afrika op deurdagte dog onverskrokke wyse aangeroer en hom só as denkende revolusionêr en revolusionêre denker onderskei. Deur sy werk het prof Small die Suid-Afrikaanse letterkundeskat verruim en vernuwe, die Afrikaanse taal verryk, eens versweë onderwerpe gevoelig dog gesaghebbend verwoord, en ʼn stem vir menige stemlose geword.

Prof Terreblanche geniet legendestatus aan die US. Met dieselfde onblusbare geesdrif waarmee hy plaaslike en internasionale denke oor die sosiaal-ekonomiese stelsel beïnvloed het, het hy sy vakgebied vir studente ontsluit. Hy lewer uitsonderlike bydraes as diepsinnige waarnemer en ontleder van Westerse sosiaal-ekonomiese stelsels, as inspirerende dosent en toonaangewende skrywer. Nie net skryf talle vooraanstaande ekonome hul sukses aan dié vernuwende denker toe nie, maar menige oudstudente in loopbane buite die ekonomie het hul kritiese denkvermoë aan hom te danke.

Dr Japie van Zyl het hom as een van die wêreld se voorste ruimtewetenskaplikes onderskei. Met sy internasionaal gerekende bydrae tot ruimtenavorsing en -programme bevorder dié seun van Afrika die mens se kennis van die buitenste ruimte, en besiel in die proses menige jong wetenskaplike op sy geboortevasteland.

Dr Van Zyl dien as uitmuntende ambassadeur vir Afrika in straks die mees gevorderde tegnologiese omgewing ter wêreld. As leier en dryfkrag agter verskeie suksesvolle ruimteprojekte dien dié nederige wetenskaplike as lewende bewys van wat die wêreld voortaan van Afrika en die Universiteit Stellenbosch as Afrika-instelling kan verwag.

Regter Edwin Cameron ontvang die graad Doktor in die Regsgeleerdheid, (LLD), honoris causa; prof Daniel Kahneman die graad Doktor in die Wysbegeerte, (DPhil), honoris causa; mnr Pali Jobo Lehohla die graad Doktor in die Handelswetenskappe, (DCom) honoris causa; regter Kate O’Regan die graad Doktor in die Regsgeleerdheid, (LLD), honoris causa; prof Adam Small die graad Doktor in die Lettere, (DLitt), honoris causa; prof Solomon Johannes Terreblanche die graad Doktor in die Handelswetenskappe, (DCom), honoris causa; en dr Jakob Johannes van Zyl die graad Doktor in die Ingenieurswese, (DIng), honoris causa.

Buiten prof Kahneman wat die graad in Maart 2016 sal ontvang, sal die eregraduandi die grade tydens die Desember 2015 ontvang.

Boekbesonderhede

 

Please register or log in to comment