Books LIVE Community Sign up

Login to BooksLIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Books LIVE

BooksLIVESA

Listen to five short stories by Nadine Gordimer (including Loot read by the author) via @openculture: fb.me/6CqAHMz7y

Joan Hambidge in gesprek met Heilna du Plooy oor haar nuwe digbundel, Die stilte opgeskort

Die stilte opgeskortJoan Hambidge het met Heilna du Plooy gesels kort na die publikase van haar derde digbundel, Die stilte opgeskort.

“Die skryf van poësie is vir my ’n konfrontasie tussen myself en iets anders, ’n gebeurtenis, saak of idee, op ’n baie persoonlike vlak, in soveel eerlikheid as wat vir my moontlik is. Die neerskryf daarvan in woorde is ’n poging om my gedagtes te orden. Die woorde en die papier help mens want dit bewaar wat in jou spook en dan hoef jou kop of hart of gees nie alles alleen te dra of te onthou nie,” sê Du Plooy.

Hulle gesels oor spesifieke gedigte in dié bundel, die temas wat dikwels in Du Plooy se werk verskyn en die invloed van skilderkuns en beeldende kuns op haar digkuns. Lees die artikel:

Jy skryf dikwels oor die kwessie van ewewig of balans in die digkuns. Hoe sien jy hierdie “tegelykertydsaspek” in die digkuns?

Vir my is ritme en balans basiese aspekte van lewe. Dit is seker in hedendaagse terme bietjie vervelig en gewoon, maar dit is nie vir almal ewe moontlik om met oortuiging aweregs en skokkend te wees nie. Ek bewonder kunstenaars wat dit kan doen en so juis vernuwing bring, maar ek glo nie ek sal dit regkry nie. As mens ikonoklasties wil wees, moet jy regtig oorspronklik wees en nie net alles omdop of negativeer nie en dit verg ’n besondere soort talent.

Ek het later in my lewe eers poësie begin publiseer en daarom is dit iets anders wat ek daarin probeer vind. Dit is ook so dat ek altyd te veel kante van ’n saak sien (moes vir baie jare fokalisasie aan studente verduidelik!). Ek het dit nodig om te soek na voortgang en om uit ’n impasse uit te kom. As mens dus ’n saak van een kant af beskryf, dan weet jy daar is ’n balanserende ander kant en waarskynlik nog ’n paar ander kante ook. Kyk maar hoe groei ’n boom – as jy aan die een kant ’n tak afkap, is die balans versteur en dan sal boom met tyd ander takke uitstoot om die balans te herstel. Miskien is ek ’n bietjie soos so ’n boom en dalk is my gedigte boompies.

Boekbesonderhede

Join Denis Hirson for the Launch of In the Heat of Shadows: South African poetry 1996-2013 at The Book Lounge


In the Heat of Shadows: South African poetry 1996-2013The Book Lounge and Deep South publishers invite you to the launch of In the Heat of Shadows: South African poetry 1996-2013 edited by Denis Hirson.

Hirson will introduce the book and several of the poets will read their works from the anthology. The event is being held on Thursday 24 July at 5:30 PM for 6 PM.

See you there!

Event Details

Book Details

Exchange, The Radical and Okigbo's Flute: New Poems by EE Sule

Nation, Power and Dissidence in Third Generation Nigerian Poetry in EnglishAfrican Poetry has shared five new poems by Sule E Egya, author of Nation, Power and Dissidence in Third Generation Nigerian Poetry in English.

Egya teaches Creative Writing, African Literature and Modern Literary Theory in the Department of English and Literary Studies at the University of Abuja in Nigeria and writes fiction and poetry under a pen name, EE Sule.

These new poems explore “bare, basic, banal” emotions. Read “Exchange”, “Don’t let them out”, “The Radical”, “I will not hurt” and “Okigbo’s flute”:

The Radical

His radicalism choked him
and before his last breath
the bird arrived with hidden missive

“he turned himself into a tongue
offered the tongue to people
unasked

He danced naked in the universe
only to a rhyme
with the energy of provoking
sublime complacency

He blunted sharp edges of stories
that hopped from ear to ear
moulding humanity

Above all he longed to be known
as the supreme radical of a clime”

Hail radical! Hail radical!

He sought the tendril that would climb farthest
on it he tended his fame

Book details

Bekendstelling van Solank verlange die sweep swaai deur Danie Marais in Stellenbosch

Solank verlange die sweep swaaiProtea Boekwinkel Stellenbosch nooi jou na die bekendstelling van Danie Marais se jongste digbundel, Solank verlange die sweep swaai.

Marais sal op Saterdag 2 Augustus om 11:00 met Desmond Painter in gesprek tree oor hierdie nuwe publikasie.

Moet dit nie misloop nie!

Besonderhede

Boekbesonderhede

Joan Hambidge resenseer Die stilte opgeskort deur Heilna du Plooy

Die stilte opgeskortUitspraak: wortel

Dit is die derde digbundel van die akademikus Heilna du Plooy, ‘n kenner van die digkuns van TT Cloete en ‘n vooraanstaande narratoloog. Wanneer ‘n akademikus dig, word die akademiese en kritiese werk onvermydelik deel van die leser se leestrategie, al is dit dan onbewustelik. Du Plooy gee immers blyke van hoe fyn sy lees en in haar lesings van die invloed van Dante en die ikonisiteit van gedigte in Cloete se oeuvre, word die leser deurgaans bewus gemaak van haar fyn sintuig vir die ewewig, die balans tussen vorm en inhoud, of die sogenaamde tegelykertydsaspek van die digkuns.

Boekbesonderhede

Marié Heese gesels oor die heruitgawe van Haiku for Africa en die aard van die haikoe

Haiku for Africa“Marié Heese se bundel Haiku for Africa was die eerste digbundel wat Unisa Uitgewers in 1997 gepubliseer het. Nou verskyn die bundel in ’n bygewerkte heruitgawe,” skryf Amanda Botha vir Rapport. Sy het met Heese gesels oor hierdie besonderse boek, die haikoe as digvorm, die titel van die bundel, Heese se aangetrokkenheid tot die Afrika-landskap en die samekoms van kuns en woordkuns in die vertolking van hierdie werk.

“Die aard van die haikoe hou nou verband met die natuur. Tradisioneel is daar in elke haikoe ’n woord wat ’n aanduiding gee van die seisoen, hoewel nie altyd direk nie. So byvoorbeeld sou “padda” dui op lente. Ek hou my nie streng daarby nie, maar die meeste van my gedigte handel wel oor die natuur,” sê Heese.

’n Haikoe is ook al beskryf as die kuns om vervlietende momente met ’n hand vol woorde vas te vang.

Wat trek jou na die haikoe aan?

Ek dink dis eerstens die filosofie daaragter, en dit is die intense belewenis en vaslegging van ’n betekenisvolle oomblik. Die digter se oog, se waarneming, vang dan daardie moment vas. (In Engels staan dit bekend as “the haiku moment”.)

Ook die elliptiese stelwyse trek my. In ’n goeie haikoe, soos in elke goeie gedig, staan daar meer as wat direk gesê word.

En dan geniet ek die uitdaging van die voorgeskrewe, uiters beperkte struktuur. Ek het my streng bepaal by die 17 lettergrepe, hoewel ek ander sogenaamde “haikoe­reëls” bewustelik oortree. (Daar is lang lyste reëls waaraan jy jou nie hoef te steur as jy nie wil nie.)

’n Deel van die uitdaging is dat die leser of toehoorder nie bewus moet word van ’n stryd om aan ’n vaste vorm te voldoen nie. Dit moet net natuurlik klink.

Boekbesonderhede